Avustralya’daki Kalifiye Göçmenler Kolayca İş Buluyor

Avustralya’daki Kalifiye Göçmenler Kolayca İş Buluyor

Avustralya'da her yıl yayınlanan göçmenlik ile ilgili istatistiklere göre Kalifye Göçmenler iş bulmakta zorlanmıyorlar.

Avustralya’da işsizlik konusunda her yıl yayınlanan son istatistiklere göre, kalifiye eleman olarak Avustralya’ya yerleşen göçmenlerin %82’si ilk 6 ay%91’i ise ilk 18 ay içerisinde uzman oldukları sektörlerde iş buluyor.

Yayınlanan ve paylaşılan söz konusu istatistiki verilerde, Avustralya’da;
  • Hangi sektörlerde,
  • Hangi meslek dallarında,
  • Hangi eyaletlerde,
  • Ne oranda eleman açığı olduğu,
her yıl detaylı olarak tespit edilerek, ülkeye o yıl kabul edilecek göçmen sayısı ve kalifiye meslek dalları belirlenmekte ve yayınlanmaktadır.
Son derece detaylı olarak hazırlanan bilimsel, demografik ve sosyo ekonomik çalışmalar neticesinde, Avustralya’ya kabul edilen KALİFİYE İŞ GÜCÜ, işverenler tarafından aranan o yıl talep görecek sektörlerdeki meslek gruplarına mensup kişiler olmakta ve kalifiye göçmenler arasında İŞSİZLİK ORANI son derece düşük seviyelerde kalmaktadır.
Avustralya’ya göçmen olarak yerleşen kişiler, Avustralya’da hiçbir zaman ikinci sınıf vatandaş olarak algılanmazlar: Zira  ülkedeki mevcut çok kültürlü toplum yapısı ve her 4 Avustralya’lıdan birinin deniz aşırı ülkelerde doğmuş olması, göçmenlerin kolayca iş bulabilmesini sağlamaktadır.
Kalifiye Göçmenler, Avustralya Ekonomisi’nin ayrılmaz parçalarıdır.

Avustralya’da İş Bulabilmenin Temel Kriterleri

  • İyi bir İngilizce dil seviyesine sahip olma,
  • Mesleki olarak geçmişte elde edilen iş tecrübesi seviyesi,
  • Mesleğinizin SOL listesinde olması
  • Bazı meslek dallarında gerekli kayıtları yaptırmış olmanız veya bir takım sertifikalara sahip olmanız (örneğin muhasebeciler için CPA olmak çok büyük avantajdır iş bulurken)
Avustralya’da hızlı iş bulunması konusunda temel kriterlerdir.
Bu kriterler dışında Avustralya’da en çok değer verilen bir kriter ise, Avustralya’da sahip olduğunuz  iş tecrübenizdir.
Genelde Kalifiye Göçmenler, Avustralya’ya ilk göçleri sonrasında, iş bulma konusundaki ilk denemelerde nispeten zorlanırlarken, bir kez AVUSTRALYA’DA İŞ TECRÜBESİ’NE sahip olduklarında, daha sonraki iş arayışlarında çok daha hızlı sonuca ulaşabilmektedirler.