Bu program Avustralyalı iş verenlerin ihtiyaç duyduğu kalifiye elemanları yurtdışından sponsor etmesine ve işletmesinde çalıştırmasına imkan tanımaktadır. Ayrıca bu program sponsor olunan kalifiye kişiye Avustralya’da daimi oturma imkanı tanır.

Bu Program’da 3 Farklı Vize Kategorisi Bulunmaktadır:

1.İŞ VEREN SPONSORLUĞU PROGRAMI ALTINDA VERİLEN VİZELER- ENS

Avustralya’lı bir işletmenin kişiye sponsor olabilmesi için belirli kriterlere uyması ve o pozisyonun önce Avustralya Devleti tarafından onaylanması gerekmektedir.

  • Devlet’in farklı sektörlerdeki eleman açığına göre belirlediği ve işverenlerin sponsor olabilecekleri “MESLEKLER LİSTESİ” bulunmaktadır. Açılan pozisyonlar bu listede bulunmalı ve görevin tarifi bu listedeki mesleğin tarifi ile örtüşmelidir.
  • Teklif edilen pozisyon en az 3 yıl tam zamanlı bir pozisyon olmalıdır.
  • Pozisyon için alınacak kişinin yaşı 45’in altında olmalıdır (istisnai durumlar hariç)
  • Pozisyona alınacak kişinin ingilizce dil seviyesi yeterli bir seviyede olmalıdır (istisnai durumlar hariç)
  • Pozisyona alınacak kişinin bu göreve başlamadan önce son 3 yıldır benzeri pozisyonlarda çalışmış olması gerekmektedir (istisnai durumlar hariç) veya önerilen yüksek düzey bir pozisyon olmalıdır.

2.BELİRLİ BÖLGEDE VE EYALETLERDE FAALİYET GÖSTEREN İŞVEREN SPONSORLUĞU

Bu program belirli bölgelerde ve nüfus yoğunluğu az olan bölgelerde bulunan Avustralyalı iş verenin ihtiyacı olan kalifiye elemanı Avustralya’da bulamadığı için yutdışından sponsor etmesine ve işletmesinde çalıştırabilmesine olanak sağlar.

BÖLGESEL SPONSORLUKLARIN AVANTAJI NEDİR?

  • Kabul edilen meslekler listesi iş veren sposorluğuna göre daha geniştir.
  • Sponsor edilecek kişinin mesleği ile ilgili mezuniyet belgesi veya diplomaya sahip olması gerekmektedir. Pozisyona başvurmadan önce adayın benzeri pozisyonda 3 yıl çalışmış olması şart koşulmamaktadır.
  • Adayın İngilizce dil seviyesi iş veren sponsorluğu kategorisine (yukarıda ilk olarak bahsetmiş olduğumuz kategoriye) göre daha düşük olabilir.

3. LA- İşçi Anlaşmaları ile Gelen Kalifiye Kişilere Yönelik Oturma İzni

Avustralyalı iş verenlerin belli sayıda ihtiyaç duyulan işçiyi sponsor etmesine olanak sağlayan vize kategorisidir.

FİRMAMIZ BU VİZELER İÇİN DANIŞMANLIK HİZMETİ VERMEKTEDİR