AVUSTRALYA REHBERİ

AVUSTRALYA GÖÇ STRATEJİSİ 2024

AVUSTRALYA GÖÇ STRATEJİSİ 2024

13.01.2024

Avustralya Göçmenlik Bakanlığı, Avustralya göçmenlik vizeleri ve geçici vizeler hakkında son 30 yılın en kapsamlı değerlendirmesini YAPTI.

2023 yılının son aylarında Avustralya Göçmenlik Bakanlığı, Avustralya göçmenlik vizeleri ve geçici vizeler hakkında son 30 yılın en kapsamlı değerlendirmesini yaptı ve önemli reformları hayata geçirmeye karar verdi.

Aralık 2023 tarihinde yayınlanan yeni Göç Stratejisi kapsamında, Avustralya, göç programındaki özellikle geçici kalifiye göçmenlik ve yurtdışı öğrencilere yönelik eğitim sektörüne odaklanıyor.

Bu yazımızda sizlerle bu reform paketinin özetini paylaşılmıştır.

REFORM PAKETİ - GENEL BAKIŞ:

Yayınlanan 99 sayfalık detaylı reform/strateji raporunun özetine alttaki linkte paylaşılan .pdf dosyasından ulaşabilirsiniz 

Migration Strategy at a Glance 

Reformlar hakkında alınacak aksiyon planını özetleyen tabloya da bu linkten ulaşabilirsiniz:

Migration Strategy Action Plan

Bu yeni GÖÇ STRATEJİSİ hakkında Kapsamlı rapora bu linkten ulaşabilirsiniz:

Migration Strategy

Ana hatları ile göçmenlik vizelerinin istenilen sonuca, hedefe hizmet etmediği tespit edilmiş ve bu nedenle aşağıda paylaşılan 5 ana hedef doğrultusunda Göç Stratejisinin yeniden yapılandırılması planlanıyor, yeni vizyon bu 5 madde çerçevesinde gelişiyor.                

Beş temel hedef, Avustralya'nın göç, sistemine dayanak oluşturarak göçün  müreffeh ve güvenli bir Avustralya yaratılmasına yardımcı olmak için ülke lehine çalışmasını sağlayacaktır. 

Verimliliği artırarak, nitelikli eleman açığını kapatarak ve ihracatı destekleyerek Avusturalya’lıların yaşam standartlarını yükseltmek.

Tüm çalışanların işleri, ücretleri ve çalışma şartlarını eşitleyerek ve göçmen işçilerin sömürülmesini önleyerek işyerinde fırsat eşitliği sağlamak.

Göçmen alımını daha iyi planlayarak ve daimi ikamet ve vatandaşlık yoluyla göçmenlere Avustralya’daki yaşamlarına yatırım yapma fırsatı vererek daha güçlü bir Avustralya toplumu oluşturmak.

Bölgedeki ülkeler ve uluslararası ortaklarla daha güçlü ekonomik ve sosyal bağlantılar inşa ederek uluslararası ilişkileri güçlendirmek.

Göçmenler ve işverenler için hızlı, verimli ve adil olarak sistemin işlemesini sağlamak.

Belirlenen bu vizyona yönelik 8 kilit eylem adımı atılacak.      

Bu eylem adımlarından kalifiye göçmenlik vizeleri (s/c 190-491 ve 189)  sürecinde olanları ilgilendiren en önemli kısımlar aşağıda özetlenmiştir; Migration Strategy dökümanında bahsi geçen 2., 5. ve 6. maddeler:

2.Madde: Kalıcı kalifiye göçü uzun süreli refah tesis edecek şekilde yeniden şekillendirilecek. 

Bu kapsamda puan sistemi yeniden düzenlenecek ve ulusal öneme sahip sektörlerde büyümeyi sağlayabilecek göçmenler için yeni bir Yetenek ve Yenilik vizesi oluşturulacaktır.

Puan sisteminde ve vize kriterlerinde şu an bir değişiklik yok, nasıl bir güncelleme olacağı, puan sisteminde hangi kriterlere ne puan verileceği belirtilmiyor. 

Aksiyon planını özetleyen tabloya bakarsanız hükümetin, puan testinin yeniden tasarlanması için önerilen yaklaşımın ana hatlarını çizen - konunun tartışılmasının temelini oluşturabilecek bazı fikir ve görüşleri ortaya koyan bir belgeyi (discussion paper) 2024’ün başlarında yayınlayacağını ve önerilen değişiklikler konusunda daha fazla istişarede bulunulacağı belirtiliyor. 

Bu aynı zamanda, puan testine tabi tutulan vize programları olduğu göz önüne alındığında, Eyalet/Bölge tarafından aday gösterilen ve Bölgesel vizeler üzerindeki etkileri de dikkate alacaktır.

5.Madde: Göç stratejisini doğru becerideki insanların doğru pozisyonlarda kullanılmasını sağlayacak şekilde planlamak. 

Eyaletlerle ve bölgelerle yakından işbirliği yapan ve nüfus planlamasının mevcut en iyi verilere ve tahminlere dayalı olmasını sağlayan uzun vadeli, kanıta dayalı bir göç planlama yaklaşımı.

Kalıcı göçü, net yurtdışından göç tahminlerine dayanarak, daha uzun vadeli ve daha geniş eyalet ve bölge işbirliği üzerinden planlamaya yönelik yeni bir yaklaşım. 

Yine bu madde kapsamında yeni bir meslek listesi (skilled occupation list) oluşturulması planlanıyor: Temel Beceri Meslekleri Listesi son yıllarda ANZSCO'ya eklenen yeni meslekleri içerecektir. Avustralya İstatistik Bürosu tarafından eklenen yeni ANZSCO meslekleri de listeye dahil edilecek, bu da listenin genişlemesi anlamına gelecektir.

6.Madde: Bölgesel Avustralya (regional area) ve işçilerini desteklemek için bölgesel vizeler ve Çalışma Tatili vizeleri Programını (Work&Holiday visas) geliştirmek: 

Avustralya'daki bölgesel işgücü açığının kapatılmasına yardımcı olmak için vasıflı göçün arttırılması.

Bölgesel Avustralya'ya yönelik vizelerin neticelenmesine öncelik verilmesi.

Hükümet yine bu konu hakkında  konunun tartışılmasının temelini oluşturabilecek bazı fikir ve görüşleri ortaya koyan bir belgeyi (discussion paper) 2024’ün başlarında yayınlayacağını belirtiyor. 

İleride puan sisteminde oluşabilecek olası değişiklikler, sistemde EIO (expression of interest) başvurusu bulunan adayları ETKİLEYECEKTİR. 

Kanunlar güncellendikçe özellikle Kalifiye Göçmenlik Vizlerini ilgilendiren gelişmeleri bülten olarak paylaşmaya devam edeceğiz.

Avustralya'da Yaşam olarak size nasıl destek olabiliriz?

Vizelere uygunluğunuzun sağlıklı ve profesyonel şekilde değerlendirilmesi için iletişime geçebilirsiniz

Randevu alın >