AVUSTRALYA REHBERİ

Kalifiye Göçmenlik Vizeleri Puan Sistemi

Kalifiye Göçmenlik Vizeleri Puan Sistemi

5.06.2020

Kalifiye göçmenlik vizeleri özel bir puan sistemi üzerine kurulmuştur.

Adayın sahip olduğu kişisel özellikler, yabancı dil bilgisi ve kariyer gibi kriterler puan sistemi içerisinde adaya belirli puanlar kazandırır.

2020 yılının Mayıs ayı itibariyle adayın Kalifiye Göçmenlik Vizelerine başvuru yapabilmesi için Avustralya Göçmenlik Bakanlığının belirlediği baraj puanı olan 65 puana ulaşması gerekir.

GSM (GENERAL SKILLED MIGRATION) Her yıl Avustralya ekonomisinde ihtiyaç duyulan eleman açığını karşılamak için uygulanan bir göçmen alım programıdır.

2009-2019 Yılları arasında Avustralya göçmenlik istatistikleri incelendiğinde, ‘Kalifiye Göçmenlik Programı’ dahilinde her yıl ortalama yaklaşık 31000 kişinin Avustralya’ya göçmen olarak kabul edildiği görülüyor:  Bu sayı her yıl Avustralya’ya kabul edilen göçmenlerin yaklaşık %20’sine denk gelir.

Yazımızın konusu olan Avustralya Göçmenlik Puan Sistemi’ne geçmeden önce, Kalifiye Göçmenlik Programı konusunda temel bilgilere ulaşmak için sitemizin Göçmenlik Vizeleri bölümünde yer alan Kalifiye Göçmenlik Programı yazımızı okumanızı tavsiye ederiz.

Vizenin kısa geçmişini inceleyerek başladığımız Nitelikli Göçmenlik Vize Programına Genel Bakış yazımızda, Kalifiye Göçmenlik Programı’nın üzerine oturtulduğu 3 temel yapı taşından bahsetmiş, Avustralya Kalifiye Göçmenlik Vizesi Meslek Listesi yazımızda ise bu yapı taşlarından MESLEK LİSTESİ’ni detaylarıyla incelemiştik.

Kısaca hatırlayalım:

Kalifiye Göçmenlik Vize kategorisi altında 3 vize bulunur:

189 Bağımsız Vize 

190 Eyalet Sponsorluğu Vizesi 

491-Regional Sponsorluk Vizesi

Kalifiye Göçmenlik Sistemi 3 ana temel üzerine kurulmuştur:

 1. Meslek Listesi (bir önceki yazımızdan detaylara ulaşabilirsiniz)
 2. Puan Sistemi 
 3. Skill Select - Göçmen Adayı Veri Tabanı

Bu yazımızda, Kalifiye Göçmenlik Vize Programının üzerine inşa edildiği ikinci önemli yapı taşı olan PUAN SİSTEMİ’ni detaylarıyla inceliyor olacağız.

KALİFİYE GÖÇMENLİK PUAN SİSTEMİ NEDİR?

Kalifiye göçmenlik vizeleri özel bir puan sistemi üzerine kurulmuştur.

Adayın sahip olduğu kişisel özellikler, yabancı dil bilgisi ve kariyer gibi kriterler puan sistemi içerisinde adaya belirli puanlar kazandırır.

2020 yılının Mayıs ayı itibariyle adayın Kalifiye Göçmenlik Vizelerine başvuru yapabilmesi için Avustralya Göçmenlik Bakanlığının belirlediği baraj puanı olan 65 puana ulaşması gerekir. Baraj puana ulaşılamaması durumunda başvuru hakkı doğmaz.

Gelin bu puanlar nasıl hesaplanıyor birlikte inceleyelim.

Yaş Kriteri 

Adayın kalifiye göçmenlik vizesine başvuru davetiyesi geldiği gün itibariyle hangi yaşta olduğuna bağlı olarak yaş kriterinden elde edebileceği puan değişir.

Adayın Davetiye Aldığı Sırada Yaşı Puan
18 yaşından büyük ve 25 yaşından gün almamış 25
25 yaşından büyük 33 yaşından gün almamış 30
33 yaşından büyük 40 yaşından gün almamış 25
40 yaşından büyük 45 yaşından gün almamış 15

İngilizce Dil Seviyesi 

Kalifiye Göçmenlik Vizelerinde size puan kazandıran ikinci kriter İngilizce’dir.

Mayıs 2020 itibariyle İngilizce dil seviyenizin belirlenmesinde kabul edilen 5 dil seviyesi belirleme sınavı bulunuyor.

Kabul edilen dil seviyesi belirleme sınavları:

- IELTS (International English Language Test System)

- OET (Occupational English Test)

- TOEFL IBT (Test of English Language as a Foreign Language Internet Based)

- PTE Akademik (Pearson Test of English Academic)

- CAE (Cambridge C1 Advance Test)

Dil seviyesi belirleme sınav sonuçlarının geçerlilik süresi vize değerlendirmeleri için 3 yıldır. Aday vize başvuru davetiyesi ulaştığında, dil seviyesi sınav sonucunu alışından en fazla 3 yıl geçmiş olması gerekir. 

Dil seviyesi belirleme sınavları ve her bir bölümden alınması gereken minimum puan seviyeleri aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. (Haziran 2020)

İş Tecrübesi

İş tecrübesi kriteri için Avustralya içinde ve dışında kazanılan tecrübelerden farklı puanlar elde edilir. 

Genel olarak son 10 yıl içerisinde elde edilen tecrübe dikkate alınarak puanlar hesaplanır. Adayın kalifiye göçmenlik vize başvurusunda ilerleyeceği meslekte ya da bu mesleğe yakın meslek dallarında elde edilen tecrübeler değerlendirmeye alınır.

Tecrübemize göre kalifiye göçmenlik vize başvurularında en sık karşılaştığımız hatalar mesleki iş tecrübelerinden kazanılan puanların hesaplanmasında görülmektedir. Eksik ya da yanlış hesaplanan tecrübe puanlarıyla yapılacak başvuruların olumsuz neticelenmesi kaçınılmazdır.

Meslek Denkliği

Kalifiye göçmenlik vizelerine başvuru yapmadan önce adayın mutlaka mesleki denkliğini alması gerekir. Avustralya’da mesleklere denklik verme yetkisine sahip her kurumun denklik değerlendirme kriterleri birbirinden farklı olabilir. 

Göçmenlik vizeleri için ‘iş tecrübesi’ 'work experience' kriterinden puan alınabilmesi için denklik veren Kurum iş tecrübelerini inceler. Sahip olunan tecrübenin kaç yılının / ayının nomine edilen (ilerlenen) meslek ile örtüştüğüne karar verir.

Denklik veren kurumun kabul ettiği sürelerden puan kazanılırken, Kurumdan Kuruma, meslekten mesleğe puan kazandıran iş tecrübesi yıl sayısı farklılık gösterebilir. Bazı kurumlar adayın eğitim seviyesine, eğitiminin mesleği ile ilgili olup olmamasına bağlı olarak kimi zaman belirli bir iş tecrübesi süresini şart koşar ve denklik için gerekli görülen bu süre için adaya puan verilmez. Vize başvurusu yapacak aday için iş tecrübesi sürelerinin doğru ve tam olarak tespit edilmesi, belgelenmesi, puan kazandıracak sürenin doğru hesaplanması kritik öneme sahiptir. 

Meslek denkliği adımına geçmeden önce kişinin olası seçeneklerini belirlemek için Avustralyadayaşam olarak aday için bir Ön Değerlendirme raporu hazırlıyoruz. Ön değerlendirme hizmetimizde adayın alabileceği puanları denklik veren Kurum kriterlerine ve geçmiş meslek denkliği başvurularında elde ettiğimiz tecrübemizi dikkate alarak net ve sağlıklı hesaplayabiliyoruz. Ön Değerlendirme çalışması yapmadan hiçbir aday için başvuru sürecine geçmiyoruz.

Tecrübe kriterinden alınabilecek en yüksek puan 20’dir.

İsterseniz gelin bu bölümde örnek bir tecrübe puan hesaplamasını birlikte gözden geçirelim:

ÖRNEK:

5 yıl Türkiye’de iş tecrübesi olan bir adayımız olsun. 5 yıllık tecrübesi için 10 puan kazanır.

Aynı aday 5 yıl da Avustralya’da çalışmış olsun. Avustralya tecrübesi de adayımıza 15 puan kazandırır.

Toplam 10 yıllık tecrübesi için Türkiye tecrübesinden 10, Avustralya tecrübesinden 15 puan kazanarak matematiksel olarak 25 puana ulaşılır.

Ancak puan sisteminde tecrübeden maksimum 20 puan alınabildiği için aday tecrübe kriterinden 20 puana hak kazanır. 

Bu noktada özellikle altını bir kez daha çizmekte fayda görüyoruz: Yanlış tecrübe puanı hesaplaması vize reddine neden olur çünkü aday olası kalifiye göçmenlik vize başvuru davetiyesini beyan ettiği puanlar için almıştır.

Tecrübe Kriteri Puanları

Adayın kariyerindeki tecrübe yıllarından kazandığı puanlar da Avustralya içerisinde ve Avustralya dışında olmak üzere değişir.

Avustralya'da Elde Edilen Tecrübe Puanları

Avustralya dışında edinilen tecrübe Puan
Toplam 3 yıl ve üzeri tecrübe 5
Toplam 5 yıl ve üzeri tecrübe 10
Toplam 8 yıl ve üzeri tecrübe 15

Avustralya Dışında Elde Edilen Tecrübe Puanları

Avustralya'da edinilen tecrübe Puan
Toplam 1 yıl ve üzeri tecrübe 5
Toplam 3 yıl ve üzeri tecrübe 10
Toplam 5 yıl ve üzeri tecrübe 15
Toplam 8 yıl ve üzeri tecrübe 20

Eğitim Kriteri Puanları

Adayın eğitim seviyesine göre hak edilen puan seviyeleri farklıdır. 

Eğitim Seviyesi Puan
Meslek Yüksek Okulu Diploması veya mesleki yetkinlik kazandıracak kısa dönemli eğitim programları (Örnek MSA Aşçılık Programı gibi) 10
Üniversite Diploması (master ek puan kazandırmıyor) 15
Doktora Diploması 20

Adaylara ek puan kazandırabilecek özel durumları da aşağıda sizlerle paylaşmak isteriz.

Avustralya’da Eğitim: Ek 5 Puan

Avustralya’da 2 yıl eğitim görmüş adaylar ek 5 puan elde eder. 

‘Avustralya’da 2 yıl eğitim’ kriterini sağlayabilmesi için adayın dikkat etmesi gereken nokta bitirilen eğitim programı, programı sunan kurum / okul /  kolej’in hangisi olduğudur.

Örneğin İngilizce Dil programları 2 yıl eğitim görme kriterinden sayılmıyor. 2 yıllık eğitim kriteri aslında detaylı bir konudur ve danışmanlık hizmeti kapsamında müşterilerimizle bu konuyu detaylarıyla paylaşıyoruz.

Avustralya’da Az Gelişmekte olan veya Düşük Nüfuslu Bölgede Eğitim: Ek 5 Puan

Avustralya’da 2 yıl eğitim gören adayın eğer eğitim gördüğü kampüsü ve yaşadığı yer ‘region’ olarak geçen bölgelerde ise aday ek 5 puana hak kazanır.

Eğitim konusunda birlikte yol haritasını çizdiğimiz müşterilerimiz için Puan Sistemini dikkate alarak kendileri için avantajlı olabilecek bölgeleri tespit ediyor ve katılacakları eğitim programları için tavsiyelerde bulunuyoruz. 

Eyalet Sponsorluğu: 190 No'lu vize için Ek 5 Puan

Avustralya’da çeşitli bölgeler ve eyaletler, bölgelerinde iş gücü açığı olan meslekler için kendi özel meslek listelerini hazırlar ve duyururlar. 

Bu EYALET MESLEK LİSTELERİNDE yer alan bir mesleğe sahipseniz ve ilgili eyalet / bölgenin belirlemiş olduğu kriterleri sağlayabiliyorsanız, söz konusu eyalet / bölge size sponsor olabilir. 

Sponsorluk adaya 5 puan kazandırır. Söz konusu 5 puan, 190 no’lu daimi vize için verilir.

Eyalet Sponsorlukları Vizesi Detaylarına bu yazımızdan ulaşabilirsiniz: Eyalet Sponsorluğu Vizeleri

Belirlenmiş Bölge/Eyalet Sponsorluğu: 491 No’lu vize için Ek 15 Puan

Nüfus yoğunluğu az ve ekonomik olarak gelişmesi istenilen bölgelere yönelik uygulanan göçmenlik programıdır.

Bu tür bölgelere ‘Regional Area’ adı verilir. Eğer aday bu bölgeler için eyaletten sponsorluk alırsa ek 15 puana hak kazanır. Söz konusu 15 puan, 491 no’lu geçici vize için verilir.
Bu vize detaylarına ulaşabileceğiniz link: https://www.avustralyadayasam.com/tr/gocmenlik-vizeleri/eyalet-sponsorlugu-vizeleri/

Nitelikli Eş/Partner: Ek 5/10 Puan

5 PUAN İÇİN:

Eğer adayın eşi belirli bir ingilizce dil seviyesine sahipse ek 5 Puan verilir.

Bunun için eşin aşağıdaki sınavlardan birini ve belirtilen skoru almış olması gerekir: 

Eşlerin ek puan kazanabilmesi için sahip olmaları gereken İngilizce Dil Seviyesi

10 PUAN İÇİN:

Eğer ana adayın eşinin mesleği meslek listesindeyse eş meslek denkliğini ve yukarıdaki tabloda belirtilen dil sınavlarından birini aldıysa ana adaya 10 Puan kazandırır. 

Davetiye geldiği sırada ayrıca eşin 45 yaşın altında olması gerekir.

Dikkat edilmesi gereken nokta eşin mesleğinin meslek listesinde hangi bölümde olduğudur. Eş her zaman 189 no’lu bağımsız vize için puan kazandıramayabilir. Vize başvurusu öncesi yaptığımız ön değerlendirmede eşin ana adaya hangi vizeler için kaç puan kazandırabileceği ve mesleki denkliğini alma olasılığı belirlenir ve izah edilir. 

Bekar Aday: Ek 10 Puan

Kasım 2019 tarihinden itibaren bekar adaylara Puan Sisteminde ek 10 puan veriliyor. 

Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nitelikli eşi olan adaylara verilen ek puanın, adaylar değerlendirilirken, bekar adaylara haksız avantaj sağlamasını önleyebilmek için Avustralya Göçmenlik Bakanlığı puan sisteminde Bekar Adayların lehine böyle bir değişikliğe gitti.

Özel Eğitim Kriteri: Ek 10 Puan

Aday, Avustralya’da 2 yıllık bir araştırma master programı veya araştırma doktora programını aşağıdaki alanlardan birinde tamamlaması durumunda ek 10 puan kazanır.

‘A Masters degree by research or a Doctorate degree from an Australian educational institution that included at least 2 academic years study  in a relevant field.’

 • Natural and physical sciences
 • biological sciences
 • chemical sciences
 • earth sciences
 • mathematical sciences
 • natural and physical sciences
 • other natural and physical sciences
 • physics and astronomy
 • Information technology
 • computer science
 • information systems
 • information technology
 • other information technology
 • Engineering and related technologies
 • aerospace engineering and technology
 • civil engineering
 • electrical and electronic engineering and technology
 • engineering and related technologies
 • geomatics engineering
 • manufacturing engineering and technology
 • maritime engineering and technology
 • mechanical and industrial engineering and technology
 • other engineering and related technologies
 • process and resources engineering.

İngilizce dışında farklı Bir Dil Biliyor Olmak: Ek 5 PUAN

Aday İngilizce dışında farklı bir dil biliyorsa (kendi ana dili dahil) ek 5 puana hak kazanır. Hangi dillerin bu ilave puan için kabul ediliyor olduğunu bu linkten inceleyebilirsiniz: NAATI CCI TESTS

Ancak söz konusu Ek 5 puanı alabilmek için NAATI adlı kurumun sunduğu ‘Credential Community Language Test’in geçilmesi gerekiyor. Türkçe dili için bu teste şimdilik sadece Avustralya’da girilebiliyor. 

Test detaylarına bu linkten ulaşabilirsiniz: CCL Test

Avustralya Profesyonel Yıl Programı (Avustralya Professional Year Qualification): Ek 5 PUAN

Avustralya’da Profesyonel Yıl adı altında bir eğitim programı bulunuyor. Bu programı tamamlayan adaylara ek 5 puan veriliyor. 

Bu eğitim programı Muhasebe, Bilişim veya Mühendislik alanlarında düzenlenmekte olup, alınacak programın kişinin Kalifiye Göçmenlik vizesi için ilerleyeceği meslek üzerine olması gerekiyor.

Dikkat edilmesi gereken nokta programın öğrenci vizesi altında sunulmuyor oluşudur. (Bu programa genelde mezun mühendis vizesi veya temporary graduate vizesi sahipleri katılabiliyor)

Mezun mühendis vizesi alan müşterilerimizin bu programa kayıtlarında yardımcı oluyoruz. 

Avustralyadayaşam olarak size nasıl yardımcı olabiliriz?

Kalifiye göçmenlik vizesine başvurmadan önce adayın puanları için detaylı bir analiz yaparak bir ön değerlendirme raporu hazırlıyoruz.

Ön Değerlendirme Hizmeti

Ön değerlendirme rapor çalışmasında özellikle dikkate aldığımız noktaları şöyle sıralayabiliriz:

Tecrübelerimiz ışığında nitelikli göçmenlik vize davetiyesinin gelebileceği tarihi dikkate alarak adayın yaşını dikkate alıyoruz.

Örneğin 32 yaşında sürece başlayan bir adayın davetiye alması 33 yaşına bastığında gerçekleşiyorsa Yaş Kriterinden puanının düşeceği dikkate alınmalıdır.

İş tecrübesinden elde edilecek puanlar hesaplanır. Tecrübe yıllarının hangilerinin dikkate alınacağı hangilerinin ise geçersiz sayılacağını belirlemek yine göçmenlik danışmanlığında elde edilen tecrübe ışığında gerçekleştirildiğini kritik öneme sahip olabilir.

Adayın eşinden ek puan alıp alamayacağı, eşin olası sahip olduğu mesleğinin ek puan kazandıracak mesleklerden olup olmadığı tespit edilir.

Eyalet sponsorluğu olasılıkları araştırılır, dosyanın hazılandığı ve başvurunun yapıldığı dönemde tecrübelerimiz ışığında, hangi eyaletler için adayın şansı olabileceği müşterilerimizle paylaşılır.

Avustralya’da eğitim gördükten sonra daimi vizelere başvurmayı düşünen adaylar için detaylı bir yol haritası çiziyoruz.

Böyle bir yol haritasına sahip olmadan bir an önce Avustralya’ya gelip herhangi bir eğitim göreyim ve sonrasında bir şekilde kalırım diyen pek çok kişinin maalesef yanlış tercihlerinden dolayı amaçlarına ulaşamadıklarını görüyoruz.

Gereksiz para, zaman ve emek harcamamak için ve en önemlisi Avustralya’da kurmak istediğiniz geleceği riske atmamak için bir göçmen danışmanı ile başvurularınızı yapmanızı önemle tavsiye ediyoruz.

Adayların doğru meslekten, detaylı ve güncel bilgilere dayanan bir puan hesaplamasıyla başvurularını hazırlamamaları durumunda, vize retlerinin kaçınılmaz olacağını hatırlatmak istiyoruz.

Profesyonel bir göçmen danışmanı ile yapacağınız bir başvuruda, bilgi eksikliği nedeniyle, temel konularda puan hesaplama hataları yapma ihtimaliniz ortadan kalkacak ve hayatınızın bu önemli kararını verip Avustralya'ya göç için ilk adımlarınızı atarken, gereksiz risk alma şansınız ortadan kalkar.

Avustralya Göçmenlik Vizeleri, dönemin konjonktürüne bağlı olarak oldukça değişkendir ve özellikle puan kriterlerinin değerlendirilmesinde dönem dönem önemli değişikliklere gidilebilmektedir.

Avustralyadayaşam Göçmen Danışmanlık Hizmetleri ile ilgili detaylı bilgiye sitemizdeki bu bölümden ulaşabilirsiniz.

KALİFİYE GÖÇMENLİK VİZESİ İLE İLGİLİ YAZILAR

 1. Avustralya Nitelikli Göçmenlik Vizesi Sistemine Genel Bakış
 2. Avustralya Kalifiye Göçmenlik Vizesi Meslek Listesi
 3. Avustralya Kalifiye Göçmenlik Vizesi Puan Sistemi
 4. Skill Select Veri Tabanı Sistemi
 5. Kalifiye Göçmenlik Vizesi Nedir?
 6. Kalifiye Göçmenlik Vizesi ile ilgili verdiğimiz Danışmanlık Hizmeti
 7. Eyalet Sponsorluğu Vizeleri
 8. İşveren Sponsorluğu Vizeleri

Avustralya'da Yaşam olarak size nasıl destek olabiliriz?

Vizelere uygunluğunuzun sağlıklı ve profesyonel şekilde değerlendirilmesi için iletişime geçebilirsiniz

Randevu alın >