AVUSTRALYA REHBERİ

Dünyanın Mutluluk Raporu 2020: Avustralya

Dünyanın Mutluluk Raporu 2020: Avustralya

9.01.2021

Birleşmiş Millet'lerin her yıl yayınladığı Dünya Mutluluk Raporu'nda Avustralya, 2020 yılında da ilk 20 ülke arasındaki yerini korumaya devam ediyor.

Dünya Mutluluk Raporu Nedir?

World Happiness Report - Dünya Mutluluk Raporu, Birleşmiş Milletlerin (United Nations) Sürdürülebilir Geliştirme Çözümleri Ağı'nın (Sustainable Development Solutions Network) her yıl yayınladığı bir çalışmadır.

Birleşmiş Milletler Örgütü tarafından, dünyadaki tüm ülkelere gönderilen anket çalışmasında, insanlardan, çalışmanın her yıl belirlediği farklı Hayat Kalitesi (Quality of Life) faktörlerini dikkate alarak, ülkelerindeki gündelik yaşantılarında hissettikleri Ulusal Mutluluk (National Happiness) seviyesini tasvir etmeleri ve derecelendirmeleri talep edilir.

Çalışmanın tarihçesine kısaca göz atmak istersek, 2011 yılının Temmuz ayında, Birleşmiş Milletler Konseyi, özellikte az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin gelecekteki yaşam kalitesi politikalarını şekillendirmelerinde rehberlik etmesi amacıyla yeni bir çalışmanın ilk adımlarını atmaya karar verdi. Söz konusu ilk toplantıda belirlenen slogan: Esenlik ve Mutluluk: Yeni Ekonomik Paradigmanın Belirlenmesi idi. (Well-being and Happiness: Defining a New Economic Paradigm)

1 Nisan 2012'de ilk Dünya Mutluluk Raporu yayınlandı: Raporda, örnek vak'a çalışmaları ışığında dünya genelinde ülkelerin Mutluluk Durum tespiti yapılarak, Mutluluk ve Sefilliği ortaya çıkaran kriterler mercek altına alındı.

Çalışmanın Temel Soruları ve Kaynakça

Dünya Mutluluk Raporu Gallup'un Dünya Anketi (Anket Sorularına bu linkten ulaşabilirsiniz) ve Dünya Değerler Raporu (World Values Report) çalışmalarında yararlanılarak geniş bir data seti üzerinden hazırlanmaktadır.

Söz konusu çalışma 14 ana başlık altında gruplanan sorulara verilen cevapların bir özeti olarak ortaya çıkmakta olup genelde son 3 yılın anket sonuçları dikkate alınarak ortalama değerler dikkate alınarak hazırlanır.

Rapor şu ana soru kategorileri katılımcılara yöneltilerek hazırlanır:

 1. İş Dünyası ve Ekonomi (business & economic)
 2. Vatandaşlık Sorumluluğu (citizen engagement)
 3. İletişim ve Teknoloji (communications & technology)
 4. Çeşitlilik (Sosyal Konular) (diversity (social issues))
 5. Eğitim ve Aileler (education & families)
 6. Duygular (Esenlik) (emotions (well-being))
 7. Çevre ve Enerji (environment & energy)
 8. Beslenme ve Barınma (food & shelter)
 9. Devlet Yönetimi ve Politika (government and politics)
 10. Hukur ve Düzen (güvenlik) (law & order (safety))
 11. Sağlık (health) 
 12. Din ve Etik Değerler (religion & ethics) 
 13. Ulaşım (transportation)
 14. İş Hayatı (work)

Dünya Mutluluk Raporu 2020 ve Avustralya

Avustralya ile ilgili 2020 yılı raporundaki sonuçları sizlerle paylaşarak rapor analizine geçelim.

Avustralya, 2020 yılında 156 ülkenin katılımıyla hazırlanan raporda, dünya sıralamasında MUTLU ÜLKELER arasında 12. sırada yer almaktadır.

Dünya Mutluluk Raporları, her yıl farklı bir temayı merkezine alarak hazırlanır.

2020 yılı raporunun ana teması, Çevre - Sosyal - Şehirsel - Doğal ortam ile bu kavramların mutluluk ve sürdürülebilir gelişim üzerindeki etkileri idi.

Finlandiya son 3 yılda olduğu gibi 2020 yılında da dünyanın en mutlu ülkesi seçildi.

Sıralamada Finlandiya'yı,Danimarka, İsviçre, İzlanda, Norveç takip etti.

Afganistan raporda en düşük puanı alarak sonuncu olurken en mutsuz ülkelerde Afganistanı, Güney Sudan ve Zimbabve'nin takip ettiği görüldü.

2020 yılı Dünya Mutluluk Raporu'nun bir diğer önemli özelliği ise ilk kez Dünyanın en mutlu şehirleri ile ilgili bir sıralamayı içerisinde barındırıyor olması.

Rapora göre dünyanın en yaşanılır şehri Finlandiya'nın başkenti Helsinki seçilmiş.

2020 Yılı Dünya Mutluluk Raporu İLK 20 Ülke

Raporda ülke sıralamalarının temel aldığı ÖNEMLİ ANA KRİTERLERİ ve Avustralya'nın kriter bazında sıralamadaki yerini aşağıda inceleyebilirsiniz.

Gayrisafi Milli Hasıladan Kişi Başına Düşen Gerçek Gelir (real GDP per capita)

Kişi başına düşen gerçek gelir bakımından Avustralya dünyada 18. sırada (45279USD) yer almaktadır.

Türkiye aynı kritere göre dünyada 45. sırada (25070USD) yer almaktadır. Gerçek gelir kavramının detay açıklaması raporda yer almaktadır. Söz konusu değerler nominal KİŞİ BAŞINA DÜŞEN GELİR ile aynı değildir!

Sosyal Güvence (Social Support)

Sosyal destek ve güvence hissi konusunda Avustralya dünyanın en iyi 7. ülkesi durumunda iken Türkiye sıralamada 78 sırada yer alıyor.

Sağlık Yaşam Beklentisi (healthy life expectancy)

Avustralya sağlıklı ve uzun bir yaşam beklentisinde, dünyada 7. sırada yer almaktadır. Türkiye bu kriterde dünyada 64. sırada yer alıyor.

Hayati Konularda Seçim Yapabilme Özgürlüğü (freedom to make life choices)

İnsanların gelecekleri ile ilgili hayati kararları verme konusundaki hissiyatlarını inceleyen kriter dikkate alındığında, Avustralya dünyada 18. sırada yer almaktadır. Türkiye ise bu sıralamada 141. sırada yerini alıyor.

Cömertlik (generosity) - Yardım Kuruluşlarına Bağış vb.

Avustralya dünyada yardım ve dayanışma konusunda rapora göre 7. sırada yer alıyor. Türkiye ise aynı kriterde dünyada 98. sırada bulunuyor.

Yolsuzluk Algısı (perceptions of corruption)

Bu parametrede sıralama ters işliyor yani en üstte olan ülkeler yolsuzluğun en yaygın hissedildiği ülkeler. Türkiye bu sıralamada 156 ülke arasında 90. sırada yer alırken, Avustralya oldukça aşağılarda ve 132. sırada bulunuyor.

TTablo Wikipedia'dan alıntılanmıştır. Orjinal sayfaya bu linkten ulaşabilirsiniz: World Happineess Report

Dünyanın En Mutlu Şehirleri Hangileri?

2020 Dünya Mutluluk Raporunda en mutlu şehirler sıralaması da ilk kez yayınlanmış bulunuyor.

Tahmin edebileceğiniz üzere Avustralya'dan ilk 20 yaşanılır mutlu şehir arasında 4 şehir bulunuyor: Brisbane (10.sırada), Melbourne (14.sırada), Perth (15.sırada), Sydney (20. sırada) 

Raporun şehir sıralamaları ve şehir bazında mutluluk tanımını içeren bölümüne bu linkten ulaşabilirsiniz: Dünya Mutluluk Raporu Şehir Mutluluk Analizi

Türkiye'den sıralamaya giren bir şehir var mı diye incelediğimizde, listedeki 186 şehir arasında en iyi durumdaki şehrimizin 115. sıradaki İSTANBUL olduğu görülüyor. 132. sırada İzmir İstanbul'u takip ediyor.

KAYNAKÇA:

- 2020 Yılı Dünya Mutluluk Raporunu Okumak için bu linki takip edebilirsiniz

- Raporu bilgisayarınıza indirmek için bu linki kullanabilirsiniz.

 

etiketler  avustralyadayaşam

Avustralya'da Yaşam olarak size nasıl destek olabiliriz?

Vizelere uygunluğunuzun sağlıklı ve profesyonel şekilde değerlendirilmesi için iletişime geçebilirsiniz

Randevu alın >