AVUSTRALYA REHBERİ

Nitelikli Göçmenlik Vize Programına Genel Bakış

Nitelikli Göçmenlik Vize Programına Genel Bakış

25.05.2020

Avustralya'nın Nitelikli Göçmenlik Programında elde ettiği başarı göçmenlik politikasına sahip ülkeler için örnek olmaya devam ediyor. Bu yazımızda, günümüzde İngiltere ve Amerika'nın da göçmenlik programlarını şekillendirirken mercek altına aldığı Avustralya Nitelikli Göçmenlik Programının gelişimini inceliyoruz.

90’lı yılların ortalarından itibaren ve özellikle 1996 yılında milliyetçi liberal partinin seçimleri kazanmasıyla, Avustralya, Aile Birleşimlerini ve akraba ilişkilerini temel alan göçmen alım politikasından vazgeçerek, Geçici ve Daimi Vizelerle kalifiye göçmen ve işçi alım programını uygulamaya soktu.

Ülkenin puan bazlı ekonomik temelli göçmen alım programına geçişiyle, Avustralya’nın göçmenlik konusundaki başarısı göç alan diğer ülkelere iyi bir örnek oluşturdu. 

2007 yılında İşçi Partisinin iktidara geçmesiyle, göçmen programında ikinci önemli değişiklik gerçekleşti ve göçmenlik sistemi çok daha hedefli ve seçici hale getirilerek Geçici Çalışma vizeleri devreye sokuldu.

2009 yılında Migrant Occupation on Demand List ( MODL) Meslek Listesinin Avustralya’daki ekonomik ihtiyaçlara yeterince cevap veremediği anlaşılarak yerine Critical Skills Occupation List (CSOL) devreye sokuldu.

2010 yılında Eyaletlerin ve Merkezi yönetimin ihtiyaçlarını dikkate almak ve göçmenlik başvurularının ekonomik tabanlı yapılabilmesi için yeni Skilled Occupation List (SOL) aktif hale getirildi.

2012 yılında, Puan Sisteminde, sınır olan minimum puan seviyesini yakalayan adayların, Daimi Vize edinmek için Göçmenlik Niyet Beyanlarının girişini yapıp kaydedebilecekleri Skill Select sistemi devreye alındı.

Böylece aile ve insan ilişkisi temelli göçmenlik politikasından, beceri ve mesleki bilgi temelli göçmenlik politikasına geçişte Kalifiye Göçmenlik Sistemi 3 ana temel üzerinde şekillendirildi:

1. MESLEK LİSTESİ

Mevcut insan kaynakları dahilinde ortaya çıkan işgücü açığını karşılayabilmek adına Avustralya, açık görülen meslekleri tespit ederek, ekonomik olarak ihtiyaç duyulan mesleklerin biraraya getirildiği Meslek Listesini oluşturdu.

Ülke ekonomik ihtiyaçlarına dinamik olarak cevap verebilmek ve ülke ekonomik gerçeklerini sağlıklı bir şekilde yansıtabilmek adına Meslek Listesi her yıl yenilenir hale geldi. Genelde her yıl Temmuz ayında, kimi yeni meslekler listeye eklenirken, önceki dönemlerde açık görülerek listeye alınmış olan bazı mesleklerin de oluşan açığın ortadan kalkmasıyla listeden çıkarıldığı görülür.

2. PUAN SİSTEMİ

Göçmenlik başvurularının değerlendirilebilmesi için göçmen adayının insani özelliklerini, mesleki bilgisini ve varsa Avustralya’daki iş tecrübelerini dikkate alan bir puan sistemi uygulamaya alınmıştır.

3. SKILL SELECT GÖÇMEN ADAYI VERİTABANI:

Daimi göçmenlik başvurularını, yürürlükteki Puan Sistemi dahilinde elde edilen puanları dikkate alarak seçen ve sıralayan online başvuru platformu Skill Select devreye sokulmuştur.

Skill Select sistemi öncesinde, göçmenlik başvurusu için talep edilen minimum Puan Seviyesini yakalayan adayların kanuni olarak göçmenlik başvurusu yapma hakkı otomatik olarak doğarken, yeni Skill Select sisteminde, gerekli minimum puan seviyesinin yakalanması durumunda, Göçmen Adayı, Göçmenlik Başvurusu Niyet Beyanı - Expression of Interest (EOI) hakkını sisteme kaydetme hakkını elde eder.

Avustralya Göçmenlik Ofisi, sisteme girilen Göçmenlik Niyet Beyanı (EOI) kayıtlarında, başvuruyu yapan göçmen adaylarının  talep edilen temel kriterleri sağlayarak beyanlarını sisteme doğru olarak kaydettiğini varsayarak seçimini yapar.

Göçmenlik Ofisinin seçtiği Niyet Beyanı sahiplerine vize başvuru davetiyesi gönderilir. Vize başvurusu yapıldığında, yanlış puan hesaplanarak Skill Select Sistemine Beyanın girildiği anlaşılırsa, adayın yapacağı vize başvurusu reddedilecektir.

Her ay Göçmenlik Bakanlığı meslek grupları bazında belirli sayıda vize başvuru davetiyesi gönderir.

Sistemde en yüksek puana sahip Göçmenlik Beyanları (EOI) sistem tarafından otomatik olarak vize başvuru davetiyesi almaya hak kazanır. 

Adayların puanlarının meslek bazında birbiriyle karşılaştırılması, oldukça seçici ve ekonomik anlamda başarılı bir göçmenlik politikasının devreye alınmasını sağlamıştır. Yapılan araştırmalar, Nitelikli Göçmenlik Vize programı dahilinde Göçmenlik Başvurusu onaylanan kişilerin ortalama 6 ay içerisinde meslekleri ile ilgili çalışacakları bir pozisyonda iş bulabildiklerini göstermektedir.

 • Meslek Listesinin kısaltılarak rafine hale getirilmesi
 • Listenin ülke ihtiyaçlarına daha hızlı cevap vermesi
 • Puan Sisteminde Mesleki iş tecrübesi ve İngilizce dil bilgisinin öneminin arttırılması

Kalifiye Göçmenlik Vize sisteminin başarısını hızla artırmıştır.

KALİFİYE GÖÇMENLİK VİZESİ İLE İLGİLİ YAZILAR

 1. Avustralya Nitelikli Göçmenlik Vizesi Sistemine Genel Bakış
 2. Avustralya Kalifiye Göçmenlik Vizesi Meslek Listesi
 3. Avustralya Kalifiye Göçmenlik Vizesi Puan Sistemi
 4. Skill Select Veri Tabanı Sistemi
 5. Kalifiye Göçmenlik Vizesi Nedir?
 6. Kalifiye Göçmenlik Vizesi ile ilgili verdiğimiz Danışmanlık Hizmeti
 7. Eyalet Sponsorluğu Vizeleri
 8. İşveren Sponsorluğu Vizeleri

etiketler  avustralya göçmenlik

Avustralya'da Yaşam olarak size nasıl destek olabiliriz?

Vizelere uygunluğunuzun sağlıklı ve profesyonel şekilde değerlendirilmesi için iletişime geçebilirsiniz

Randevu alın >